مش تزئینی برای روکش دیوارهای خارجی

  • Decorative Mesh for Building Cladding

    مش تزئینی روکش فلزی ساختمان

    پارچه مشبک فلزی سبک دکوراسیونی مدرن را برای ساخت و سازها ارائه می دهد. هنگامی که از آن به عنوان پرده استفاده می شود ، انواع مختلفی از تغییرات رنگ را با نور ایجاد می کند و تخیل نامحدودی به شما می دهد.